EĞİTİMCİNİN EĞİTİM PROGRAMI

Programın Amacı:

Eğitimcinin Eğitimi bir Eğitim bilimi dersi olup, bulundukları ortamda Eğitim veren personelin, yöneticinin doğru Eğitim metodlarını uygulamasını hedeflemektedir.

Programın İçeriği:

1. Konuyla İlgili Temel Kavramlar Check_mark_23x20_02.svg

 • Öğrenme
 • Önce İnsan
 • Öğretim
 • Eğitim
 • Entelektüel Sermaye
 • Yüksek Geri Dönüşlü Eğitim
 • Sürekli Öğrenme

2. Rekabet Avantajı Oluşturmada Eğitimin Rolü Check_mark_23x20_02.svg

3. Kurumların Rekabet Avantajı Elde Etmede Geliştirecekleri Çalışma Alanları Check_mark_23x20_02.svg

 • Global Alan
 • Kalite
 • Toplumsal Rollerdeki Değişmeler
 • Yüksek Performanslı İş Sistemi (Teknoloji)

4. Öğrenme Teorileri Check_mark_23x20_02.svg

 • Pekiştirme Teorisi
 • Sosyal Öğrenme Teorisi
 • Hedef Belirleme Teorisi
 • İhtiyaç Teorileri
 • Beklenti Teorisi
 • Yetişkin Öğrenme Teorisi
 • Bilgi-İşlem Teorisi

5. Öğrenme Süresi Check_mark_23x20_02.svg

 • Beklenti
 • Algılama
 • Aktif Depolama
 • Anlamsal Şifreleme
 • Uzun dönem Depolama
 • Hatırlama
 • Genelleştirme
 • Memnuniyet

6. Etkin Eğitim Programları Tasarımında Göz önünde Bulundurulması Gereken Hususlar Check_mark_23x20_02.svg

 • Eğitim Ortamı
 • Oturma Düzeni
 • Program Tasarımı
 • Kurs Parametreleri
 • Hedefler
 • Detaylı Ders Planı
 • Öncelikler
 • Ders Planının Gözden Geçirilmesi

7. Eğitimde Etkinliği Arttırmada Dikkat Edilecek Hususlar Check_mark_23x20_02.svg

 • İhtiyaçların Bilinmesi (Bilgi, Beceri, Yetenek, Görev, Yetkinlikler)
 • Sürecin Katılımcılara Göre Belirlenmesi
 • Yeni Davranışların Yararları
 • Yaşamla Bağlantıların Sunulması
 • İçsel Motivasyon Gücünün Vurgulanması

8. Stratejik Eğitim Check_mark_23x20_02.svg

9. Öğrenme Döngüsü Check_mark_23x20_02.svg

10. Öğrenmenin Yolları Check_mark_23x20_02.svg

 • Aktif Dinleme
 • Materyalleri Kullanma
 • Not Alma
 • Sorular Sorma

11. Öğrenme, Beceri Geliştirme, Unutma ve Transfer Eğrileri Check_mark_23x20_02.svg

12. Öğrenme Kuramları Check_mark_23x20_02.svg

 • Davranışçı Kuramlar
 • Bilişsel Kuramlar

13. Bilişsel Kuramlara Dayalı Öğretim Yöntemleri Check_mark_23x20_02.svg

 • Anlatma Yöntemi
 • Soru-cevap Yöntemi
 • Sorun Çözme Yöntemleri
  • Tümevarım
  • Tümdengelim
  • Analiz Yöntemi
  • Sentez Yöntemi
  • Analoji

14. Rol Oynama Yöntemi Check_mark_23x20_02.svg

15. Eğitici Drama Yöntemi Check_mark_23x20_02.svg

16. Tartışma Yöntemi Check_mark_23x20_02.svg

17. Örnek Olay İncelemesi Yöntemi Check_mark_23x20_02.svg

18. Proje Yöntemi Check_mark_23x20_02.svg

19. Beyin Fırtınası Yöntemi Check_mark_23x20_02.svg

20. Nöro Lengüistik Programlama (Neuro Linguistic Programming) Check_mark_23x20_02.svg

 • NLP’nin Tanımı ve Önemi
 • NLP’nin Kişiye Kazandırdıkları
 • Etkin İnsan Olmak İçin NLP

21. Eğitimde İhtiyaç Olup Olmadığını Belirleyen Analizler Check_mark_23x20_02.svg

 • Kişi Analizi
 • Görev Analizi
 • Kurum Analizi
 • Yetkinlikler

22. Yetkinlik Belirleme Süreci Check_mark_23x20_02.svg

23. Eğitim Transferi ve Değerlendirme Check_mark_23x20_02.svg

24. Eğiticinin ve Katılımcıların Özellikleri ve Görevleri Check_mark_23x20_02.svg

 • İletişim, Liderlik ve Motivasyon
 • Oturma Düzeni
 • Beden Dili

25. Eğitim Psikolojisi Check_mark_23x20_02.svg

 • Eğitim Psikolojisinin Alanı ve Yöntemleri
 • Eğitim ve Öğretim Hedefleri
 • Eğitimde transfer Kavramı
 • Eğitmenin Rolü
 • Öğretim Modelleri
 • Biyolojik Hazırlıklar ve Bireysel Farklılaşmalar
 • Katılım ve Çevre Faktörü
 • Öğrenme Psikolojisi
  • Klasik Öğrenme
  • Operant Öğrenme

26. Sınıf Yönetimi Teknikleri Check_mark_23x20_02.svg

27. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Check_mark_23x20_02.svg

 • Ölçme
 • Değerlendirme
 • Eğitim-Öğretimde Ölçme ve Değerlendirmenin Yeri
 • Bir Eğitimcinin Ölçme ve Değerlendirme Konusunda Bilmesi Gerekenler
 • İyi Bir Ölçme Aracının Sahip Olması Gereken Nitelikler
  • Geçerlilik
  • Güvenilirlik
  • Kullanışlılık
  • Nesnellik
  • Ayırt Edicilik

28. Ölçme Araçları Check_mark_23x20_02.svg

 • Sözlü Sınavlar
 • Yazılı Sınavlar
 • Testler

29. Değerlendirme ve Not Verme Check_mark_23x20_02.svg

30. Değerlendirme ve Not Verme Sürecinde Kullanılan Temel İstatistikler Check_mark_23x20_02.svg

31. Sunumun Planlanması Check_mark_23x20_02.svg

 • Amaçların Belirlenmesi ve Anlaşılır Olması
 • Katılımcıların Analizi
 • Taslak Planın Hazırlanması
 • Kaynak Malzemelerin Seçilmesi
 • Notların Oluşması

Kimler Katılabilir:

 • İnsan Kaynakları departmanı çalışanları.
 • Yöneticiler, Yönetici Adayları.
 • Görev aldıkları kurumda eğitim veren kişiler.

Eğitmenler:

Akademik kariyeri olan, Eğitim bilimleri Eğitmenleridir.

Hafta Sonu Grubu
Başlangıç Tarihi 13 Şubat 2016
Eğitim Gün & Saati Cumartesi – Pazar  13:30 / 16:45
Eğitmen F. Ebru ÖZDEMİR
Toplam Süre 60 Saat / 5 Hafta
Bilgi İçin 0(312) 000 00 00
İletişim iletisim@atalaydilakademi.com
Sertifika MEB onaylı İnsan Kaynakları Yönetimi Başarı Sertifikası
Atalay Kariyer Akademi (AKA) Başarı Sertifikası
Hafta Sonu Grubu
Başlangıç Tarihi 13 Şubat 2016
Eğitim Gün & Saati Cumartesi – Pazar  13:30 / 16:45
Eğitmen F. Ebru ÖZDEMİR
Toplam Süre 60 Saat / 5 Hafta
Bilgi İçin 0(312) 000 00 00
İletişim iletisim@atalaydilakademi.com
Sertifika MEB onaylı İnsan Kaynakları Yönetimi Başarı Sertifikası
Atalay Kariyer Akademi (AKA) Başarı Sertifikası
Eğitim Programı Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Günler Saatler Günlük Ders Saatleri Toplam Süre
18 OCAK 2016 2 MART 2016 PAZARTESİ – ÇARŞAMBA 18:30 – 21:50 4 Ders Saati 56 Ders Saati – 7 HAFTA Bilgi Al
13 ŞUBAT 2016 27 MART 2016 CUMARTESİ – PAZAR 10:00 – 13:30 4 Ders Saati 56 Ders Saati – 7 HAFTA Bilgi Al
8 MART 2016 8 MART 2016 SALI – PERŞEMBE 18:30 – 21:50 4 Ders Saati 56 Ders Saati – 7 HAFTA Bilgi Al
3 NİSAN 2016 15 MAYIS 2016 PAZAR 10:00 – 18:00 8 Ders Saati 56 Ders Saati – 7 HAFTA Bilgi Al
16 NİSAN 2016 9 HAZİRAN 2016 PAZARTESİ – ÇARŞAMBA 18:30 – 21:50 4 Ders Saati 56 Ders Saati – 7 HAFTA Bilgi Al
7 MAYIS 2016 19 HAZİRAN 2016 CUMARTESİ – PAZAR 14:30 – 18:00 4 Ders Saati 56 Ders Saati – 7 HAFTA Bilgi Al

ATALAY EĞİTİM KURUMLARI

65

2006 yılında Antalya’da T.C Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Özel Dil Kursu ve Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı olarak Eğitim hizmetlerine başlamıştır. 2011 Nisan ayından itibaren, Ankara Tandoğan şubesinde faaliyetlerini sürdürmekte olup, 2015 itibariyle Ankara  Kızılay şubesiyle hizmetlerine gelişerek devam etmektedir. Kurumumuzda halen Yabancı Dil Programları ile ilgili hizmetlerin yanında, Kariyer Sertifika Programları ile bireylerin ve kurumların gelişmelerine destek vermektedir. Ayrıca 2010 yılından bu yana yurt dışı eğitim danışmanlığı yapmakta ve Türk ve civar ülkelerdeki hekimlerimizi İngiltere ve Almanya da ki  kliniklere yerleştirmektedir.

Atalay Eğitim Kurumları olarak, Kalite politikamız, başarılı, öz güveni yüksek, yetkin mezunlar yetiştirmektir.

Verdikleri Destekler için tüm Eğitmen kadromuza, kurum çalışanlarımıza, kıymetli öğrencilerimize ve mezunlarımıza teşekkürü bir borç biliriz.

Biz Sizi Arayalım!

6 + 2 = ?