İnsan Kaynakları Yönetimi Programı

Programın Amacı:

Gelişen rekabet koşullarında, İşletmeler için  İnsan Kaynağının önemi şüphesizdir.İnsan Kaynakları Eğitim Programı işletmelere eğitimli personel sağlamakla birlikte,çalışanların kendi hakları konusunda bilinçlenmesinide hedeflemektedir.

Programın İçeriği:

1. İNSAN KAYNAKLARINA GİRİŞ VE STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI Check_mark_23x20_02.svg

 • İnsan Kaynaklarının Şirket İçindeki Önemi ve Amacı,
 •  İnsan Kaynaklarının Temel İlkeleri
 •  İnsan Kaynaklarının Fonksiyonları ve İşleyişi,
 •  İnsan Kaynaklarına Düşen Görevler
 •  Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
 •  Şirket Kültürü, Vizyon, Misyon ve Genel Stratejiler
 •  İnsan Kaynakları Sistemlerinin Kurulması

2. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE DOKUMANTASYON Check_mark_23x20_02.svg

 • İnsan Kaynakları Politikalarının Oluşturulması
 •  İnsan Kaynakları Prosedürlerinin Oluşturulması
 •  İnsan Kaynakları Uygulamalarından Kullanılacak Formlar
 •  Kurum Personel El Kitabının Oluşturulması

3. İNSAN GÜCÜNÜN PLANLANMASI ve İŞ ANALİZİ Check_mark_23x20_02.svg

 •  Şirket Stratejileri ile İnsan Kaynakları İhtiyaç Analizi
 •  İşgücü Planlama ve Norm Kadro Oluşturma
 •  Personel Devir Oranı (Turnower)
 •  Organizasyon Şemaları ve Hazırlama Teknikleri
 •  İş Analizi Nedir?
 •  İş Analiz Yöntemleri?
 •  Görev Tanımlarının Oluşturulması

4. İNSAN KAYNAKLARINDASEÇME VE YERLEŞTİRME Check_mark_23x20_02.svg

 •  Personel Seçme ve Yerleştirme Süreci
 •  Personel Temin Yöntemleri Nelerdir?
 •  Etkin İlan Hazırlama
 •  İlan Verme ve İnternet Kaynaklarını Etkili Kullanma Teknikleri
 •  Özgeçmiş Veri Bankasının Önemi ve Aday Başvuru Takip Sistemi Kurma
 •  Tercih Edilen İşveren Markası Olmak
 •  Personel Seçiminde Kullanılan Uygulama Örnekleri ( Test ve Envanter Uygulamaları)
 •  Mülakat Nedir?
 •  Mülakat Çeşitleri
 •  Mülakat Öncesi Hazırlık
 •  Mülakat Sırasında Değerlendirilecekler
 •  Mülakatta Etkin Soru Sormak
 •  Mülakat Soru Örnekleri
 •  Yetkinlik Nedir?
 •  Yetkinlik Türleri
 •  Star Tekniği ve Soru Oluşturmak
 •  Beden Diline Yönelik İpuçları
 •  İyi Bir Mülakat İçin Nelere Dikkat Edilmeli
 •  Puanlama ve Değerlendirme
 •  Mülakat Sonrasında Yapılan Değerlendirme Hataları
 •  Yetkinlik Mülakatı, Grup Mülakatı Egzersiz Çalışmaları
 •  Doğru Aday Seçimi ve İş Teklif Süreci

5. İNSAN KAYNAKLARINDA PERFORMANS YONETİMİ Check_mark_23x20_02.svg

 •  Performans Yönetim Sistemi
 •  Kurumlarda Performans Yönetim Sistemi Kurma Amaçları
 •  Performans Değerlendirme Sistemleri
 •  Performans Değerlendirme Teknikleri
 •  Performans Değerlendirme Sürecine Etki Eden Faktörler
 •  Performans Değerleme Zaman Planlaması
 •  Performans Değerlendirmede Dikkat Edilecek Noktalar
 •  Değerlendirme Görüşmelerinin Yönetimi
 •  Temel Performans Değerlendirme Hataları
 •  Performans Görüşmelerinde Dikkat Edilecek Noktalar
 •  Geribildirimin Önemi ve Şekli
 •  Performans Değerlendirme Sonuçlarının Kullanım Alanları

Örnek Performans Değerlendirme Uygulamaları 

 1. Hedef ve Yetkinlik Odaklı Performans Değerlendirme Örnek Çalışması
 2. 360 Derece Performans Değerlendirme Örnek Çalışması

6. İŞ DEĞERLEME VE ÜCRET YÖNETİM SİSTEMİ Check_mark_23x20_02.svg

 •  İş Değerlendirme
 •  İş Değerlendirme Yöntemleri
 •  İş Değerlemenin Ücrete Yansıması
 •  Örnek Faktör-Puan Esaslı İş Değerleme Uygulaması Ücret, Ücret Bandı
 •  Ücret Çeşitleri Ve Ücret Politikaları
 •  Piyasa Ücret Araştırması
 •  Ücret Sistemleri, Oluşturma Yöntemleri

7. İNSAN KAYNAKLARINDA EĞİTİM VE GELİŞİM Check_mark_23x20_02.svg

 •  Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenme Süreci ve Yöntemler
 •  Eğitim Planı ve Bütçesinin Oluşturulması
 •  Eğitim Araştırması ve Tedarikçi Eğitim Firması Seçimi
 •  İç Eğitmen Yetiştirme
 •  Eğitim Programının Belirlenmesi ve Dizaynı
 •  Eğitim Değerlendirme Süreci ve Kullanılan Araçlar
 •  Eğitim Etkinliğinin Ölçümlenmesi
 •  Eğitim Raporlaması Yapma

 Örnek Oryantasyon Eğitimi Uygulaması
o  Oryantasyon Eğitimi Hazırlama
o  Sunumda Dikkate Edilmesi Gerekenler
o  Oryantasyon Sürecinin Takibi

8. YETENEK VE KARİYER YÖNETİMİ Check_mark_23x20_02.svg

 •  Yetenek Yönetimi
 •  Gelişim Merkezi Uygulamaları
 •  Kariyer Yönetimi
 •  Kariyer Yönetim Sistemi
 •  Kariyer Haritası Hazırlama Teknikleri

 Örnek Gelişim Uygulaması
o Rol Play Uygulaması
o Sepetteki İşler Uygulaması

9. BORDROLAMA VE PERSONEL ÖZLÜK İŞLERİ Check_mark_23x20_02.svg

 •  Personel Özlük Dosyası Hazırlama
 •  Personel SGK İşe Giriş Bildirimleri, SGK İşten Çıkış Bildirimleri, E-Bildirge Uygulaması
 •  Personel Bordrosu Hazırlama.
 •  Personel Ücret Ve Maliyet Hesaplama.
 •  Kıdem Tazminatı Kanunu, Kıdem Tazminatına Hak Kazanma Şartları Ve Kıdem Tazminatı Hesaplaması
 •  İhbar Tazminatı Hak Kazanma Şartları Ve İhbar Tazminatı Hesaplaması

10. İŞ KANUNU UYGULAMALARI Check_mark_23x20_02.svg

 • 4857 Sayılı İş Kanunu Yenilikleri ve Yaklaşımları
 •  İş Güvencesi Kavramı
 •  Asıl İşveren-Alt İşveren Kavramları
 •  İş Yerinin Devri
 •  İş Sözleşme(ler)i ve Sona Ermesi
 •  Toplu İşçi Çıkarma
 •  Haklı Nedenle Fesih
 •  Geçerli Sebeplerle Fesih / Geçersiz Sebeplerle Yapılan Feshin Sonuçları
 •  Kıdem Tazminatı / İhbar Tazminatı Ödenmesi Gereken Haller / Hesaplamada Dikkate Alınacaklar
 •  İsçi Özlük Dosyaları ve Gizlilik
 •  Ücret
 •  Engelli Çalıştırma Yükümlülüğü
 •  İşin Düzenlenmesi / Çalışma Süreleri / Dinlenme Süreleri / Yıllık Ücretli İzin
 •  Analık Halinde Çalışma / Süt İzni

11. ÇALIŞAN MOTİVASYONU, BAĞLILIĞI VE MEMNUNİYETİ Check_mark_23x20_02.svg

 •  Motivasyonun Amacı
 •  Motivasyon Teorileri
 •  Motivasyonu Olumlu ve Olumsuz Olarak Etkileyen Faktörler
 •  Yüksek Motivasyonun Yararları ve Motivasyonun İşe ve İletişime Etkisi
 •  İyi İletişimin Motivasyona Etkisi
 •  Stres, Duygular Dünyası ve Motivasyon
 •  Şirketlerin Çalışanlarından Beklentileri ve Çalışanlarına Sorumlukları
 •  Çalışan Memnuniyeti Anketleri
 •  Çalışan Memnuniyeti Anket Örnekleri

12. ATÖLYE ÇALIŞMALARI Check_mark_23x20_02.svg

 •  Genel Mülakat Uygulaması
 •  Yetkinlik Odaklı Mülakat Uygulaması
 •  Grup Mülakat Uygulaması
 •  Hedef ve Yetkinlik Odaklı Performans Sistemi Örnek Uygulaması
 •  Personel Özlük  İşleri, Bordrolama Uygulamaları
 •  İş Analizi, Görev Tanımı, İş Gerekleri Uygulaması
 •  İş Değerleme Uygulaması
 •  Eğitim Planlama Örnek Uygulaması
 •  Değerlendirme ve Gelişim Merkezi Örnek Uygulamaları
 •  İş Kanunu Örnek Vaka Çalışmaları

Kimler Katılabilir:

 • İnsan Kaynakları Departmanında çalışanlar,
 • İnsan Kaynakları Departmanlarında  çalışmak ve kariyer yapmak isteyenler,
 • İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimini Sertifikalandırmak isteyenler,
 • İnsan Kaynakları Yönetimi konusunda eğitim vermek isteyenler,
 • Herhangi bir departmanda çalıştığı halde, çalışan olarak haklarını öğrenmek isteyenler.

Eğitmenler:

Atalay Kariyer Akademi bünyesindeki tüm Eğitmenlerimiz, hem alanında ileri seviye eğitimli, hemde sektör deneyimi olan eğitmenlerdir. Eğitim Programımız uygulamalı olarak ilerlemektedir.

Hafta Sonu Grubu
Başlangıç Tarihi 13 Şubat 2016
Eğitim Gün & Saati Cumartesi – Pazar  13:30 / 16:45
Eğitmen F. Ebru ÖZDEMİR
Toplam Süre 60 Saat / 5 Hafta
Bilgi İçin 0(312) 000 00 00
İletişim iletisim@atalaydilakademi.com
Sertifika MEB onaylı İnsan Kaynakları Yönetimi Başarı Sertifikası
Atalay Kariyer Akademi (AKA) Başarı Sertifikası
Hafta Sonu Grubu
Başlangıç Tarihi 13 Şubat 2016
Eğitim Gün & Saati Cumartesi – Pazar  13:30 / 16:45
Eğitmen F. Ebru ÖZDEMİR
Toplam Süre 60 Saat / 5 Hafta
Bilgi İçin 0(312) 000 00 00
İletişim iletisim@atalaydilakademi.com
Sertifika MEB onaylı İnsan Kaynakları Yönetimi Başarı Sertifikası
Atalay Kariyer Akademi (AKA) Başarı Sertifikası
Eğitim Programı Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Günler Saatler Günlük Ders Saatleri Toplam Süre
18 OCAK 2016 2 MART 2016 PAZARTESİ – ÇARŞAMBA 18:30 – 21:50 4 Ders Saati 56 Ders Saati – 7 HAFTA Bilgi Al
13 ŞUBAT 2016 27 MART 2016 CUMARTESİ – PAZAR 10:00 – 13:30 4 Ders Saati 56 Ders Saati – 7 HAFTA Bilgi Al
8 MART 2016 8 MART 2016 SALI – PERŞEMBE 18:30 – 21:50 4 Ders Saati 56 Ders Saati – 7 HAFTA Bilgi Al
3 NİSAN 2016 15 MAYIS 2016 PAZAR 10:00 – 18:00 8 Ders Saati 56 Ders Saati – 7 HAFTA Bilgi Al
16 NİSAN 2016 9 HAZİRAN 2016 PAZARTESİ – ÇARŞAMBA 18:30 – 21:50 4 Ders Saati 56 Ders Saati – 7 HAFTA Bilgi Al
7 MAYIS 2016 19 HAZİRAN 2016 CUMARTESİ – PAZAR 14:30 – 18:00 4 Ders Saati 56 Ders Saati – 7 HAFTA Bilgi Al

ATALAY EĞİTİM KURUMLARI

65

2006 yılında Antalya’da T.C Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Özel Dil Kursu ve Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı olarak Eğitim hizmetlerine başlamıştır. 2011 Nisan ayından itibaren, Ankara Tandoğan şubesinde faaliyetlerini sürdürmekte olup, 2015 itibariyle Ankara  Kızılay şubesiyle hizmetlerine gelişerek devam etmektedir. Kurumumuzda halen Yabancı Dil Programları ile ilgili hizmetlerin yanında, Kariyer Sertifika Programları ile bireylerin ve kurumların gelişmelerine destek vermektedir. Ayrıca 2010 yılından bu yana yurt dışı eğitim danışmanlığı yapmakta ve Türk ve civar ülkelerdeki hekimlerimizi İngiltere ve Almanya da ki  kliniklere yerleştirmektedir.

Atalay Eğitim Kurumları olarak, Kalite politikamız, başarılı, öz güveni yüksek, yetkin mezunlar yetiştirmektir.

Verdikleri Destekler için tüm Eğitmen kadromuza, kurum çalışanlarımıza, kıymetli öğrencilerimize ve mezunlarımıza teşekkürü bir borç biliriz.

Biz Sizi Arayalım!

0 + 5 = ?